Het MI in SBM: scholing voor kaderleden van sportverenigingen