Het MI in Sport & Gemeenten: verband tussen opleidingsniveau en sportdeelname