Hugo van der Poel

De belangstelling van Hugo (socioloog/planoloog) gaat vooral uit naar theorie- en beleidsvorming, alsmede ruimtelijke en accommodatievraagstukken op het gebied van sport.

Zo is hij redacteur van het brancherapport Sportaccommodaties in Nederland, projectleider van het NWO-programma Sportvoorzieningen en sportdeelname, redacteur van de Rapportage Sport 2018 en penvoerder van de werkgroep Sport stimuleert, Visiedocument Lokaal Sportbeleid. Hij is columnist in het vaktijdschrift Sport en Gemeenten en veelgevraagd voor lezingen, deelname aan klankbordgroepen, juries e.d.

Hugo vervult verschillende bestuurlijke en adviserende rollen in de wereld van de sport. Hij is lid van de Wetenschapscommissie van NL Sportraad, de Erkenningscommissie Sport & Bewegen en de Adviesraad van Fontys Sporthogeschool. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Jaap Eden IJscomplex en lid van de Raad van Toezicht van het Universitair Sportcentrum Amsterdam.

Publicaties

Meer publicaties