Remco Hoekman

Remco Hoekman (vrijetijdwetenschapper en commercieel econoom) is een ervaren senior onderzoeker, met een achtergrond als verenigingsondersteuner en beleidsambtenaar sport.

Remco heeft een omvangrijke nationale en internationale publicatielijst in beleidsgericht en meer fundamenteel onderzoek en is als geen ander in staat om de werelden van wetenschap en beleid te verbinden. In beide gremia geniet Remco aanzien en is hij een veelgevraagd expert, adviseur en spreker op de thema’s sportbeleid, sportaccommodaties, sportdeelname, sportorganisaties en financiële aspecten van sport. Remco is onder andere columnist van het vakblad SportAccom, lid van de beoordelingscommissie voor de verkiezing ‘Sportgemeente van het jaar’ en ‘Beste beleidsinitiatief sport’, en verbonden aan de Radboud Universiteit voor onderzoek en onderwijs op het thema sportbeleid en sportsociologie. Internationaal geniet Remco bekendheid als oprichter en/of expertlid van diverse internationale onderzoeksnetwerken, is hij president van de European Association for Sociology of Sport (EASS), redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift European Journal for Sport and Society (EJSS), en was hij onder andere redacteur van het boek ‘Sport Clubs in Europe’. Remco is gepromoveerd op de relatie tussen sportbeleid, sportaccommodaties en sportdeelname. Zijn proefschrift met een beleidsrelevante Nederlandstalige samenvatting is online beschikbaar.

Binnen het Mulier Instituut is Remco verantwoordelijk voor de internationale profilering van het instituut en voor de onderzoekslijnen ‘financiële aspecten van sport’ en ‘sportaccommodaties en sportieve openbare ruimte’. Tevens leidt hij diverse onderzoeken naar lokaal sportbeleid. Daarnaast, vervult Remco in zijn vrijetijd diverse bestuurlijke en adviserende rollen in de wereld van de sport.

Publicaties

Meer publicaties