Remco Hoekman

Remco Hoekman (vrijetijdwetenschapper en commercieel econoom) is directeur-bestuurder van het Mulier Instituut en bijzonder hoogleraar Sportsociologie en Sportbeleid aan de Radboud Universiteit. Hij heeft een achtergrond als onderzoeker, verenigingsondersteuner en beleidsambtenaar sport en is gepromoveerd op de relatie tussen sportbeleid, sportaccommodaties en sportdeelname.

Remco heeft een omvangrijke nationale en internationale publicatielijst in beleidsgericht en meer fundamenteel onderzoek en is als geen ander in staat om de werelden van wetenschap en beleid te verbinden. In beide gremia geniet Remco aanzien en is hij een veelgevraagd expert, adviseur en spreker op de thema’s sportbeleidsportaccommodatiessportdeelnamesportorganisaties en financiële aspecten van sport.

Internationaal geniet Remco bekendheid als oprichter en/of expertlid van diverse internationale onderzoeksnetwerken en als co-redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift European Journal for Sport and Society (EJSS). Verder was hij president van de European Association for Sociology of Sport (EASS).

Remco is bijzonder hoogleraar Sportsociologie en Sportbeleid aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Radboud Universiteit. Deze leerstoel biedt hem de mogelijkheid om een stimulans te geven aan het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek op het terrein van sport en bewegen en de rol die de overheid speelt op het gebied van sport. Als sportsocioloog draagt hij zo bij aan de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen sportbeleid en sportbeoefening.

Remco Hoekman is directeur-bestuurder van het instituut. Naast zijn werk bij het Mulier Instituut, vervult Remco in zijn vrije tijd diverse bestuurlijke en adviserende rollen in de sportwereld.

Publicaties

Meer publicaties

Kunnen we je twee korte vragen stellen?