Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij de stichting. De leden van de RvT beschikken over verschillende kwaliteiten en expertise, zodat de RvT het bestuur op veel terreinen met advies terzijde kan staan en fungeren als klankbord bij het strategisch beleid van de stichting. In de regel komt de RvT drie maal per jaar bijeen.

Raad van Toezicht Mulier Instituut, v.l.n.r.: Dick Schiethart, André van Schaveren (vice-voorzitter), Hetty Linden, Roel Roelfzema en Henk Wals (voorzitter)