Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij de stichting. De leden van de RvT beschikken over verschillende kwaliteiten en expertise, zodat de RvT het bestuur op veel terreinen met advies terzijde kan staan en kan fungeren als klankbord voor het strategisch beleid van de stichting. In de regel komt de RvT driemaal per jaar bijeen.

De RvT bestaat uit:

Jan Rijpstra (voorzitter)

 

 

 

 

Judith Tillemans

 

 

 

 

Joëlle Staps

 

 

 

 

Olaf van Haver

 

 

 

 

Kasia Karpinska