Saskia de Groot

drs. Saskia de Groot

Office manager

s.degroot@mulierinstituut.nl 030-7210230

Saskia de Groot zorgt er als office manager voor dat alles reilt en zeilt binnen het instituut.

Ze is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers binnen het bureau (secretarieel, facilitair, financiën, personeelszaken en communicatie), zorgt voor een goede bedrijfsvoering en projectadministratie, en ondersteunt en adviseert de directie en raad van toezicht van het instituut. Ze neemt deel aan het directieoverleg en is vanuit het office management betrokken bij de leiding van het instituut. Daarnaast organiseert ze diverse congressen, debatten en andere bijeenkomsten van het instituut. Bovendien voert ze het secretariaat van de Boymansprijs.

Als lid van de jeugdcommissie binnen de tennisvereniging van een van haar kinderen is ze ook in de privésfeer bij de sportwereld betrokken. Daarnaast heeft ze ruim 20 jaar gevolleybald. Tegenwoordig bezoekt ze de sportschool en wandelt regelmatig om fit te blijven.

Publicaties

Meer publicaties