Saskia de Groot

drs. Saskia de Groot

Office manager

s.degroot@mulierinstituut.nl 0629637675

Saskia de Groot zorgt er als office manager voor dat alles reilt en zeilt binnen het instituut.

Ze is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de dagelijkse aansturing van de medewerkers binnen het bureau (secretarieel, facilitair, financiën, projecten en personeelszaken). Als directiesecretaris ondersteunt en adviseert ze de directie en raad van toezicht van het instituut. Ze neemt deel aan het directieoverleg en is vanuit het office management betrokken bij de leiding van het instituut.

Als lid van de jeugdcommissie binnen de tennisvereniging van een van haar kinderen is ze ook in de privésfeer bij de sportwereld betrokken. Daarnaast heeft ze ruim 20 jaar gevolleybald. Tegenwoordig wandelt en fietst ze regelmatig om fit te blijven.

Publicaties

Meer publicaties