Groot onderzoeksproject voor een inclusiever Europa