Impactstudie evenementen

Sportevenementen

Overheden en bedrijven investeren in sportevenementen om de sport naar een hoger plan te tillen en om het realiseren van de eigen maatschappelijke en economische doelen te bevorderen. Welke effecten zijn te verwachten? Hoe kunnen positieve effecten worden bevorderd en welke effecten hebben plaatsgevonden?

Rond deze thematiek heeft het Mulier Instituut een stevig trackrecord opgebouwd, variërend van quick-scans tot uitgebreide analyses.

Voorbeelden zijn:

Lopend onderzoek

Adviescommissie sponsoring Brabantse topsportevenementen

In Brabant vinden jaarlijks tientallen lokale en internationale (top)sportevenementen plaats, mede dankzij financiële steun van de provincie. Die evenementen zorgen voor media-aandacht, extra bestedingen, een sportief netwerkplatform en natuurlijk voor plezier onder honderdduizenden deelnemers en toeschouwers. In het uitvoeringsplan Brabant Beweegt, 2016-2019 zijn de ambities van de provincie rond sportevenementen voor deze beleidsperiode verwoord: meer onderscheidende evenementen, een hoger maatschappelijk en economisch rendement en inzet van sportevenementen ten behoeve van andere beleidsterreinen. De provincie gaat jaarlijks acht tot tien sportevenementen sponsoren die aansluiten bij deze ambities. Evenementenorganisaties kunnen hiervoor sponsoraanvragen indienen. Het Mulier Instituut is door de provincie gevraagd om aanvragen te beoordelen en de provincie van advies te voorzien. Voor informatie over het Brabantse sportbeleid klik hier.

Impact Eurohockey Championships 2017

Van 18 tot en met 27 augustus 2017 organiseren de KNHB, EHF en Rabobank in het Wagener Stadion de Rabo EuroHockey Championships 2017. Tien Europese landen, vertegenwoordigd in acht dames- en acht herenteams, spelen tien dagen om de hoogste sportieve eer. Naast deze kampioenschappen organiseren hockeyverenigingen side events en worden in de stad Amsterdam activiteiten georganiseerd. De KNHB heeft het Mulier Instituut de opdracht gegeven het EK te evalueren volgens de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP).

Uitgelicht

Online belangstelling en beleving van sportevenementen

De topprestaties van de Nederlandse sporters bij de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea leiden tot veel aandacht in de traditionele media. Ook op internet, zoals op sociale media, wordt in ruime mate over de Spelen bericht. Nederlandse topsporters excelleerden vorig jaar ook, in eigen land, tijdens de EK vrouwenvoetbal en de EK hockey. Samen hebben die kampioenschappen tot ruim 200.000 berichten op sociale media geleid, met een potentieel bereik van ruim 1,1 miljard contactmomenten.

Uitgelicht

EK Atletiek Amsterdam: organisatie en impact

De Europese Kampioenschappen Atletiek Amsterdam 2016 (EK) hebben geleid tot een economische impact van 7,8 miljoen euro voor de gemeente Amsterdam en tot 1,6 miljoen euro aan additionele bestedingen in de gemeente Haarlemmermeer. Bezoekers beoordeelden het evenement met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2, het gros van de bezoekers beleefde plezier aan het evenement en voelde zich trots. Tevens verwachtten bezoekers dat het evenement bij gaat dragen aan de promotie van de gemeente Amsterdam als toeristische bestemming.