Impactstudie evenementen

Sportevenementen

Overheden en bedrijven investeren in sportevenementen om de sport naar een hoger plan te tillen en om het realiseren van de eigen maatschappelijke en economische doelen te bevorderen. Welke effecten zijn te verwachten? Hoe kunnen positieve effecten worden bevorderd en welke effecten hebben plaatsgevonden?

Rond deze thematiek heeft het Mulier Instituut een stevig trackrecord opgebouwd, variërend van quick-scans tot uitgebreide analyses.

Voorbeelden zijn:

Lopend onderzoek

Prognose economische impact Grand Départ in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om de Grand Départ van de Tour de France te organiseren. De jaren 2023, 2024 of 2025 zijn daarvoor in beeld. Rotterdam Topsport heeft het Mulier Instituut gevraagd om een prognose van de economische impact op te stellen en te adviseren over strategieën om die impact te maximaliseren.

Neem voor meer informatie contact op met Paul Hover.

 

Adviescommissie sponsoring Brabantse topsportevenementen

In Brabant vinden jaarlijks tientallen lokale en internationale (top)sportevenementen plaats, mede dankzij financiële steun van de provincie. Die evenementen zorgen voor media-aandacht, extra bestedingen, een sportief netwerkplatform en natuurlijk voor plezier onder honderdduizenden deelnemers en toeschouwers. In het uitvoeringsplan Brabant Beweegt, 2016-2019 zijn de ambities van de provincie rond sportevenementen voor deze beleidsperiode verwoord: meer onderscheidende evenementen, een hoger maatschappelijk en economisch rendement en inzet van sportevenementen ten behoeve van andere beleidsterreinen. De provincie gaat jaarlijks acht tot tien sportevenementen sponsoren die aansluiten bij deze ambities. Evenementenorganisaties kunnen hiervoor sponsoraanvragen indienen. Het Mulier Instituut is door de provincie gevraagd om aanvragen te beoordelen en de provincie van advies te voorzien. Voor informatie over het Brabantse sportbeleid klik hier.

Run for Health

Het Mulier Instituut neemt deel aan het internationale onderzoeksproject Run for Health, dat wordt gefinancierd door het Erasmus +-programma van de Europese Commissie. Het project wil sporten, bewegen en maatschappelijk welzijn bevorderen door de organisatie van hardloopevenementen. De missie van het project is vierledig:

  • Studie van hardloopevenementen – vanuit management-, marketing-, organisatie- beleids- en communicatieperspectief – ten behoeve van diepgaand inzicht.
  • Ontwikkeling van praktische richtlijnen en beleidsaanbevelingen voor de organisatie van hardloopevenementen.
  • Stimulering van (internationale) communicatie tussen organisatoren van evenementen en beleidsmakers.
  • Vergroten van bewustwording over de (on)mogelijkheden om met hardloopevenementen sporten, bewegen en maatschappelijk welzijn te stimuleren.

De doorlooptijd van het project bedraagt 24 maanden. Projectpartners zijn: Aristotle University of Thessaloniki, University of Leuven, European Association of Sport Management, NHTV Breda University of Applied Sciences, Lithuanian Sports University en European Culture and Sport Organization.

Contactpersoon: Paul Hover.

Uitgelicht

Online belangstelling en beleving van sportevenementen

De topprestaties van de Nederlandse sporters bij de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea leiden tot veel aandacht in de traditionele media. Ook op internet, zoals op sociale media, wordt in ruime mate over de Spelen bericht. Nederlandse topsporters excelleerden vorig jaar ook, in eigen land, tijdens de EK vrouwenvoetbal en de EK hockey. Samen hebben die kampioenschappen tot ruim 200.000 berichten op sociale media geleid, met een potentieel bereik van ruim 1,1 miljard contactmomenten.

Uitgelicht

EK Atletiek Amsterdam: organisatie en impact

De Europese Kampioenschappen Atletiek Amsterdam 2016 (EK) hebben geleid tot een economische impact van 7,8 miljoen euro voor de gemeente Amsterdam en tot 1,6 miljoen euro aan additionele bestedingen in de gemeente Haarlemmermeer. Bezoekers beoordeelden het evenement met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2, het gros van de bezoekers beleefde plezier aan het evenement en voelde zich trots. Tevens verwachtten bezoekers dat het evenement bij gaat dragen aan de promotie van de gemeente Amsterdam als toeristische bestemming.