Impactstudie evenementen

Sportevenementen

Overheden en bedrijven investeren in sportevenementen om de sport naar een hoger plan te tillen en om het realiseren van de eigen maatschappelijke en economische doelen te bevorderen. Welke effecten zijn te verwachten? Hoe kunnen positieve effecten worden bevorderd en welke effecten hebben plaatsgevonden?

Rond deze thematiek heeft het Mulier Instituut een stevig trackrecord opgebouwd, variërend van quick-scans tot uitgebreide analyses.

Voorbeelden zijn:

Lopend onderzoek

Evaluatie beleidskader sportevenementen

Uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ blijkt dat de maatschappelijke waarde van sportevenementen door het Rijk onverminderd hoog wordt aangeslagen. Het beleidskader sportevenementen van het ministerie van VWS verscheen eerder tegen de achtergrond van het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ (2012). In het beleidskader sportevenementen is door het ministerie de ambitie opgetekend om toonaangevende internationale (top)sportevenementen naar Nederland te halen en de maatschappelijke potentie daarvan optimaal te benutten. Mede in het licht van het nieuwe regeerakkoord is bij het ministerie van VWS de wens om het beleidskader sportevenementen te evalueren en te bezien hoe de financiële steun van het Rijk efficiënter en effectiever kan worden ingezet. Het ministerie heeft het Mulier Instituut gevraagd deze evaluatie uit te voeren.

Adviescommissie sponsoring Brabantse topsportevenementen

In Brabant vinden jaarlijks tientallen lokale en internationale (top)sportevenementen plaats, mede dankzij financiële steun van de provincie. Die evenementen zorgen voor media-aandacht, extra bestedingen, een sportief netwerkplatform en natuurlijk voor plezier onder honderdduizenden deelnemers en toeschouwers. In het uitvoeringsplan Brabant Beweegt, 2016-2019 zijn de ambities van de provincie rond sportevenementen voor deze beleidsperiode verwoord: meer onderscheidende evenementen, een hoger maatschappelijk en economisch rendement en inzet van sportevenementen ten behoeve van andere beleidsterreinen. De provincie gaat jaarlijks acht tot tien sportevenementen sponsoren die aansluiten bij deze ambities. Evenementenorganisaties kunnen hiervoor sponsoraanvragen indienen. Het Mulier Instituut is door de provincie gevraagd om aanvragen te beoordelen en de provincie van advies te voorzien. Voor informatie over het Brabantse sportbeleid klik hier.

Impact Eurohockey Championships 2017

Van 18 tot en met 27 augustus 2017 organiseren de KNHB, EHF en Rabobank in het Wagener Stadion de Rabo EuroHockey Championships 2017. Tien Europese landen, vertegenwoordigd in acht dames- en acht herenteams, spelen tien dagen om de hoogste sportieve eer. Naast deze kampioenschappen organiseren hockeyverenigingen side events en worden in de stad Amsterdam activiteiten georganiseerd. De KNHB heeft het Mulier Instituut de opdracht gegeven het EK te evalueren volgens de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP).

Maatschappelijke impact sportevenementen Gelderland

Sportevenementen en side-events worden door overheden vaak bezien in het licht van beleidsdoelen die ze kunnen dienen. Dat geldt in Nederland ook voor provincies, niet in de laatste plaats voor Gelderland. De provincie Gelderland zet samen met publieke en private partners sinds 2012 in op de kracht van sportevenementen om het realiseren van beleidsdoelen op economisch, sociaal en ruimtelijk gebied te bevorderen. Met de meer dan 100 Gelderse sportevenementen die de afgelopen jaren met provinciale middelen financieel zijn gesteund, zijn aansprekende successen geboekt. Pakkende voorbeelden zijn de organisatie en de effecten van de wedstrijden van de WK beachvolleybal op de Markt in Apeldoorn (2015) en de start van de 99e Giro d’Italia (2016), toen grote delen van de provincie roze kleurden.

Een reeks Gelderse sportevenementen is de afgelopen jaren onder de loep genomen waardoor inzicht is verkregen in de impact die werd bewerkstelligd. Deze studies legden het accent op de economische impact. Maar daarnaast kan een sportevenement ook impact hebben op sociale aspecten (sociale cohesie, sportparticipatie), fysieke aspecten (sportaccommodaties die opgeknapt worden, verkeershinder) of milieuaspecten. Deze andere typen impact van sportevenementen zijn onderbelicht. Ook is de impact van side-events relatief weinig onderzocht. Tegen deze achtergrond heeft de provincie Gelderland het Mulier Instituut gevraagd om een onderzoeksvoorstel aan te reiken voor het ontwikkelen van een handleiding om de maatschappelijke impact van Gelderse sportevenementen en hun side-events te meten. Deze handleiding wordt toegepast op twee sportevenementen die in de zomer van 2018 in Gelderland worden georganiseerd: het WK freestyle- en inlineskaten en Volley2018.

Contactpersoon: Rick Prins. 

Run for Health

Het Mulier Instituut neemt deel aan het internationale onderzoeksproject Run for Health, dat wordt gefinancierd door het Erasmus +-programma van de Europese Commissie. Het project wil sporten, bewegen en maatschappelijk welzijn bevorderen door de organisatie van hardloopevenementen. De missie van het project is vierledig:

  • Studie van hardloopevenementen – vanuit management-, marketing-, organisatie- beleids- en communicatieperspectief – ten behoeve van diepgaand inzicht.
  • Ontwikkeling van praktische richtlijnen en beleidsaanbevelingen voor de organisatie van hardloopevenementen.
  • Stimulering van (internationale) communicatie tussen organisatoren van evenementen en beleidsmakers.
  • Vergroten van bewustwording over de (on)mogelijkheden om met hardloopevenementen sporten, bewegen en maatschappelijk welzijn te stimuleren.

De doorlooptijd van het project bedraagt 24 maanden. Projectpartners zijn: Aristotle University of Thessaloniki, University of Leuven, European Association of Sport Management, NHTV Breda University of Applied Sciences, Lithuanian Sports University en European Culture and Sport Organization.

Contactpersoon: Paul Hover.

Uitgelicht

Online belangstelling en beleving van sportevenementen

De topprestaties van de Nederlandse sporters bij de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea leiden tot veel aandacht in de traditionele media. Ook op internet, zoals op sociale media, wordt in ruime mate over de Spelen bericht. Nederlandse topsporters excelleerden vorig jaar ook, in eigen land, tijdens de EK vrouwenvoetbal en de EK hockey. Samen hebben die kampioenschappen tot ruim 200.000 berichten op sociale media geleid, met een potentieel bereik van ruim 1,1 miljard contactmomenten.

Uitgelicht

EK Atletiek Amsterdam: organisatie en impact

De Europese Kampioenschappen Atletiek Amsterdam 2016 (EK) hebben geleid tot een economische impact van 7,8 miljoen euro voor de gemeente Amsterdam en tot 1,6 miljoen euro aan additionele bestedingen in de gemeente Haarlemmermeer. Bezoekers beoordeelden het evenement met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2, het gros van de bezoekers beleefde plezier aan het evenement en voelde zich trots. Tevens verwachtten bezoekers dat het evenement bij gaat dragen aan de promotie van de gemeente Amsterdam als toeristische bestemming.