Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor sportief wedstrijdgedrag 2020

auteur(s):
Heijnen, E., Stevens, V.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
27 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Monitor sportief wedstrijdgedrag 2020: registratie sportief en onsportief wedstrijdgedrag in de Nederlandse teamsport met de SportklimaatApp

samenvatting:

In deze derde Monitor sportief wedstrijdgedrag 2020 onderzoekt het Mulier Instituut het wedstrijdgedrag in de Nederlandse sport met behulp van de SportklimaatApp. De resultaten zijn vergeleken met die in de eerste en tweede Monitor sportief wedstrijdgedrag.

Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen, heeft een (korte) observatieperiode met de SportklimaatApp in 2020 kunnen plaatsvinden. Deze unieke situatie leende zich voor het vergelijken met een periode zonder coronamaatregelen om mogelijke verschillen in de mate van sportief wedstrijdgedrag te ontdekken.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Corona heeft effect op het wedstrijdgedrag van sporters. In 2020 zijn er, vergeleken met voorgaande jaren, minder fysieke gedragingen, zoals omhelzen of handgeven, geregistreerd en spreken sporters elkaar vaker aan op hun wedstrijdgedrag. Ook de wedstrijdspanning is lager dan in 2019, mede door een absentie van toeschouwers.
  • Inmiddels zijn er (sinds 2017) meer dan 162.000 sportieve en onsportieve gedragingen in de amateursport geregistreerd, verspreid over 1.233 wedstrijden in 118 plaatsen in Nederland.
  • Net als voorgaande jaren is het gedrag van teamsporters tijdens geobserveerde wedstrijden in overgrote mate zeer positief of positief. 90 procent van de meer dan 16.000 geregistreerde gedragingen was (zeer) positief.
  • De meeste teamsporten laten, ten opzichte de eerste monitor, in 2020 een stijging in het aantal als sportief beoordeelde wedstrijden zien. Bij de sporten basketbal, handbal, waterpolo en zaalvoetbal lijkt sprake te zijn van een trend, want ook dit jaar is het aandeel sportief verlopen wedstrijden gestegen. Bij deze resultaten moet wel de kanttekening worden geplaatst dat dit jaar binnen elke sport aanmerkelijk minder wedstrijden zijn geobserveerd.
  • Bij het merendeel van de wedstrijden (65%) wordt geen of nauwelijks ongewenst gedrag jegens de scheidsrechters geobserveerd. Over de tijd heen is het aandeel wedstrijden met geen of nauwelijks ongewenst gedrag jegens de scheidsrechter nagenoeg gelijk gebleven (68% in 2018 en 66% in 2020).
  • Het gedrag van de scheidsrechter wordt bij negen van de tien wedstrijden als onpartijdig beoordeeld (93%).
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPVERE-TB-0008
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-732
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl