SportklimaatApp

SportklimaatApp

Met de SportklimaatApp kan het Mulier Instituut op eenvoudige wijze een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd vastleggen. Het Mulier Instituut ontwikkelde deze applicatie zelf, coördineert de dataverzameling en beheert en controleert de verzamelde data.

Na drie pilots is de SportklimaatApp sinds het voorjaar van 2017 officieel in gebruik. Tegen het einde van de vierde veldwerkperiode zijn ruim duizend wedstrijden bijgewoond in tien verschillende sporten. In die wedstrijden zijn ruim honderdduizend sportieve en onsportieve gedragingen geregistreerd. In de rapportage ‘Monitor Sportief wedstrijdgedrag 2019’ wordt een beeld gegeven van het brede scala aan (on)sportieve handelingen dat plaatsvindt tijdens diverse sportwedstrijden.

De SportklimaatApp wordt ook gebruikt door andere partijen zoals verenigingen, gemeenten en (afstudeer)studenten. Zij kunnen met de SportklimaatApp zelf data verzamelen en vervolgens analyseren. Het Mulier Instituut begeleidt hen desgewenst bij een betrouwbare analyse.

Meer weten of de mogelijkheden om gebruik te maken van de SportklimaatApp verkennen? Neem contact op met Vidar Stevens.