Monitoring Sportakkoord: positieve sportcultuur

Positieve sportcultuur is een van de vijf kernthema’s in het in 2018 afgesloten Nationaal Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Primair uitgangspunt van het deelakkoord positieve sportcultuur is dat mensen op een veilige, eerlijke en zorgeloze manier met elkaar moeten kunnen sporten. En dat plezier in sport een belangrijk fundament is voor een leven lang sporten. Centrale doelen zijn dat alle sportclubs aandacht hebben voor een positieve sportcultuur; dat trainers prioriteit geven aan het welzijn van kinderen boven winnen en dat ook ouders en verzorgers sporters op een positieve wijze ondersteunen en stimuleren.

Indicatoren die het Mulier Instituut grotendeels zal monitoren via bestaande (panel)metingen, zijn:

 • Aandacht
  1) aandacht voor veilig sportklimaat en positieve sportcultuur in lokale/regionale akkoorden,
  2) aanwezigheid van beleid hierop (incl. pedagogisch beleid) bij gemeenten, sportbonden, verenigingen en overige sportaanbieders (fitnesscentra, zwembaden, maneges)
 • Scholing en ondersteuning
  1) scholing in veilig sportklimaat/positieve sportcultuur door sportkader
  2) scholing technisch kader en buurtsportcoaches tot clubkadercoach (CKC)
  3) inzet CKC’ers bij verenigingen/sportaanbieders voor ondersteuning positieve sportcultuur
  4) overige verenigingsondersteuning/procesbegeleiding op positieve sportcultuur/veilig sportklimaat
 • Ontwikkelingen en vernieuwing
  1) Registratie sportief en (excessief) onsportief wedstrijdgedrag
  2) Ervaren veiligheid bij en rondom wedstrijden
  3) Verandering spelregels gericht op een positieve sportcultuur.

Bovenstaande indicatoren worden gevolgd door metingen via:

Daarnaast zal verdiepend ondersteunend onderzoek plaatsvinden naar de invloed van specifieke factoren op het voorkomen van onsportief wedstrijdgedrag en de werking van maatregelen voor het creëren van een positieve en pedagogisch verantwoorde sportcultuur.