Monitoring sportakkoord - positieve sportcultuur

Van een veilig sportklimaat naar een positieve sportcultuur 

Positieve sportcultuur is een van de vijf kernthema’s in het in 2018 gesloten Nationaal Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Primair uitgangspunt van het deelakkoord positieve sportcultuur is dat mensen op een veilige, eerlijke en zorgeloze manier met elkaar moeten kunnen sporten. En dat plezier in sport een belangrijk fundament is voor een leven lang sporten. Centrale doelen zijn dat alle sportclubs aandacht hebben voor een positieve sportcultuur, dat trainers het welzijn van kinderen prioriteit geven boven winnen en dat ook ouders en verzorgers sporters op een positieve manier ondersteunen en stimuleren.

Het Mulier Instituut zal de volgende indicatoren grotendeels monitoren via bestaande (panel)metingen: 

Aandacht 
 • Aandacht voor veilig sportklimaat en positieve sportcultuur in lokale/regionale sportakkoorden 
 • Aanwezigheid van beleid op dit gebied (incl. pedagogisch beleid) bij gemeenten, sportbonden,  verenigingen en overige sportaanbieders (fitnesscentra, zwembaden, maneges)  
Scholing en ondersteuning 
 • Scholing in veilig sportklimaat/positieve sportcultuur door sportkader  
 • Scholing van buurtsportcoaches en andere professionals tot clubkadercoaches 
 • Inzet van clubkadercoaches bij verenigingen/sportaanbieders voor ondersteuning van positieve sportcultuur 
 • Inzet van buurtsportcoaches bij verenigingen/sportaanbieders voor ondersteuning van positieve sportcultuur 
 • Overige verenigingsondersteuning/procesbegeleiding op het gebied van positieve sportcultuur/veilig sportklimaat
Ontwikkelingen en vernieuwing 
 • Ervaren veiligheid bij en rondom wedstrijden 
 • Meemaken of zien van wangedrag  
 • Persoonlijke aandacht van de trainer voor het welbevinden van jeugdsporters 
 • Registratie van (excessief) onsportief wedstrijdgedrag  
 • Verandering spelregels t.b.v. positieve sportcultuur 
 • Verenigingen en sportbonden met een code goed sportbestuur 

Bovenstaande indicatoren worden gevolgd door metingen via onder meer 

 • het verenigingspanel (Mulier Instituut); 
 • de bondenmonitor (NOC*NSF);
 • REGIS/registraties NOC*NSF (Academie voor Sportkader/NOC*NSF); 
 • het gemeentepanel (Vereniging Sport en Gemeenten); 
 • het panel (werkgevers) buurtsportcoaches (Mulier Instituut);
 • de SportklimaatApp (Mulier Instituut).

Daarnaast zal verdiepend ondersteunend onderzoek worden gedaan naar de invloed van specifieke factoren op het voorkomen van onsportief wedstrijdgedrag en naar de werking van maatregelen voor het creëren van een positieve en pedagogisch verantwoorde sportcultuur. In 2021 zal onder meer verdiepend onderzoek worden gedaan naar de ondersteuning van trainers op 0-niveau (trainers met weinig ervaring en zonder trainersopleiding).

Vind onze publicaties in de kennisbank