Monitoring sportakkoord - positieve sportcultuur

Sociaal veilige sport

Positieve sportcultuur was een van de vijf kernthema’s in het in het vorige Sportakkoord. In Sportakkoord II wordt gesproken over sociaal veilige sport. De partners van het Sportakkoord geven aan dat hiermee ten opzichte van het vorige Sportakkoord het vrijblijvende van dit thema afgaat. Het thema sociaal veilige sport heeft als doel een basis te creëren waar iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport beleven. Ongewenste situaties zoals discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing zijn een bedreiging om met plezier te kunnen sporten.

Opgaven Outcome Mapping

Het sportakkoord wordt gemonitord aan de hand van de methode van Outcome Mapping. Voor sociaal veilige sport zijn twee ‘opgaven’ en doelstellingen voor 2026 opgesteld:

 • Opgave 5: Waarborgen en bespreekbaar maken van sociaal veilige sport
  • Het merendeel van alle sportaanbieders werkt met de basiseisen sociale veiligheid, met name voor de jeugd en kwetsbare groepen.
  • Bij alle sportaanbieders, gemeentes, brancheverenigingen en sportbonden loopt het gesprek over het thema sociale veiligheid en is bekend hoe ze dit in praktijk brengen.
 • Opgave 6: Versterken van de keten voor sociale veiligheid (inclusief extra ondersteunende infrastructuur rondom sociale veiligheid).
  • Het merendeel van de sportaanbieders zorgt ervoor dat mensen die grensoverschrijdend gedrag waarnemen of ondervinden weten bij wie ze zich veilig kunnen melden, en heeft interne procedures om hier opvolging aan te geven.
  • Sportaanbieders weten welke vervolgstappen ze moeten ondernemen en welke instanties ze moeten inschakelen bij (ernstige) incidenten.

Monitoring Mulier Instituut

De monitoring die het Mulier Instituut uitvoert, richt zich op de verwachte en gewenste/gedroomde veranderingen die plaatsvinden bij intermediairs. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bonden en brancheorganisaties hebben de basiseisen opgenomen in opleidingen voor kader (bijvoorbeeld de Kwalificatiestructuur Sport): aandacht voor sociaal veilige sport in kaders (toetsing op competenties).
 • Verenigingen werken alleen met mensen met een VOG, jeugdtrainers zijn daarbij prioriteit.
 • Gemeente stelt een actieplan op en informeert en ondersteunt clubs hierbij.

Monitoring lange termijn door RIVM

De langetermijnveranderingen monitort het RIVM. Voorbeelden van enkele indicatoren op het thema sociaal veilige sport zijn:

 • aandeel (top)sporters dat in de afgelopen 3 jaar voorlichting heeft gehad over grensoverschrijdend gedrag (nog niet beschikbaar);
 • aandeel verenigingen dat gebruik maakt van Regeling Gratis VOG (beschikbaar);
 • aandeel van de maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers dat de afgelopen 12 maanden wangedrag in de sport heeft meegemaakt of er getuige van is geweest.

Vind onze publicaties in de kennisbank

 

Kunnen we je twee korte vragen stellen?