Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Aandacht voor mentale gezondheid binnen sportverenigingen

auteur(s):
Ooms, L., Stam, W. van, Kalmthout, J. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
4 p.
documenten:

Aandacht voor mentale gezondheid binnen sportverenigingen, factsheet 2023/9

samenvatting:

Negen op de tien Nederlandse sportverenigingen hebben geen specifiek sportaanbod gericht op het verbeteren van de mentale gezondheid van sporters. Ook werken verenigingen op het gebied van mentale gezondheid nog weinig samen met zorgpartijen in de wijk. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder sportverenigingen.

Weinig vraag en gebrek aan gekwalificeerde trainers
Sportverenigingen geven verschillende redenen om geen specifiek aanbod te hebben:

  • Er is volgens hen geen behoefte aan.
  • Ze hebben geen gekwalificeerde trainers om mensen met mentale klachten te begeleiden.
  • Het onderwerp ‘mentale ongezondheid’ is lastig bespreekbaar.
  • Mensen met mentale klachten doen vaak mee in het reguliere sportaanbod.

Sociaal netwerk als ‘vangnet’
Ook zonder specifiek aanbod kan een sportvereniging ‘impliciet’ bijdragen aan de mentale gezondheid van sporters. Het sociale netwerk op de sportvereniging kan er namelijk voor zorgen dat mensen een ‘vangnet’ hebben. Zo kunnen ze op een informele manier positieve en negatieve ervaringen delen, wat hun mentale gezondheid bevordert.

Belangrijk om sportverenigingen te motiveren en ondersteunen
De meeste sportverenigingen zonder specifiek aanbod voor mentale gezondheid willen dit ook in de toekomst niet aanbieden of weten dit niet. Volgens de aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ wil de overheid dat sportverenigingen een actieve(re) rol spelen in het verbeteren van de mentale gezondheid van inwoners. Dan is het van belang sportverenigingen hierin te motiveren en ondersteunen.

Online vragenlijst onder sportverenigingen en verdiepend groepsgesprek
De onderzoekers hebben een online vragenlijst uitgezet onder sportverenigingen via het verenigingspanel van het Mulier Instituut. 313 sportverenigingen hebben deze ingevuld.

Daarnaast is een groepsgesprek gehouden met vertegenwoordigers van drie sportverenigingen. Dit onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl