Linda Ooms

Linda is als bewegingswetenschapper betrokken bij diverse onderzoeken op het gebied van sport, bewegen en gezondheid, met name de evaluatie en (wetenschappelijke) onderbouwing van sport- en beweeginterventies.

Zo heeft zij bijvoorbeeld voor de interventie Judo in de zorg een literatuuronderzoek uitgevoerd en doet zij binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt onderzoek naar de borging van de Sportimpulsprojecten.

Linda heeft veel kennis van de diverse facetten van het onderzoek, van procesevaluaties tot effectstudies. Zij is monitor- en evaluatie-expert binnen Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en ondersteunt gemeenten bij het monitoren en evalueren van JOGG. Daarnaast geeft zij trainingen aan gemeenten en buurtsportcoaches over monitoring en evaluatie van inzet van de buurtsportcoach.

Linda is niet alleen in haar werk bezig met sport en bewegen. In haar vrije tijd doet ze aan boksen en hardlopen.

Publicaties

Meer publicaties