Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 53 publicaties gevonden

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) in relatie tot sport en bewegen

Naar schatting hebben 350.000 tot 1,2 miljoen mensen in Nederland een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Mensen met PTSS hebben last van depressieve en angstgevoelens, prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag. Sport en bewegen kan…

Behoeftenonderzoek in de wijk de Reeshof

naar een interventie gericht op een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen (met overgewicht)

Om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren bij kinderen (met overgewicht) is samenwerking tussen basisscholen en (zorg)professionals heel belangrijk. Zonder die samenwerking worden niet alle kinderen bereikt. Dat blijk…

Bewegen ter bevordering van executieve functies bij hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen (intern rapport)

evaluatie beweeginterventies SWV Helmond-Peelland PO

In dit rapport worden de beweeginterventies besproken die zijn uitgevoerd door bassischool de Lindt in Stiphout en basisschool Tijl Uilenspiegel in Deurne en ondersteund door SWV Helmond-Peelland PO. Na een…

Bewegen ter bevordering van executieve functies bij hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen

een literatuuronderzoek

Hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen hebben vaak hele sterke vaardigheden, maar hun executieve functies lijken soms nog niet zo goed ontwikkeld. Beweeginterventies kunnen bijdragen aan het trainen van die functies. Dat…

Waar zijn ze gebleven?

Door de lockdowns tijdens corona (2020 t/m begin 2022) zijn de conditie en vaardigheden van sporters uit de sportsector behoorlijk achteruitgegaan. De auteur, onderzoeker bij het Mulier Instituut en trainer…

Beleids- en organisatielandschap van sporten en bewegen voor ouderen

stand van zaken 2021

In Nederland zijn veel partijen die zich direct of indirect inzetten voor sporten en bewegen door ouderen. Maar er is geen partij die zich opwerpt als ‘dé sportorganisatie van en…

Lokale inzet van erkende sport- en beweeginterventies (intern rapport)

een verdiepend onderzoek onder beslissers

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat (potentiële) gebruikers van sport- en beweeginterventies (nog) niet altijd voor erkende interventies kiezen. Het doel van dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht…

Alternatief sportaanbod tijdens de coronacrisis

In maart 2020 moesten sportverenigingen vanwege de coronacrisis hun deuren sluiten. Vanaf juni 2020 zijn sportverenigingen wisselend open geweest en werden zij gevraagd om hun accommodatie en activiteiten open te…

Sporten en bewegen in tijden van corona

werkzaamheden van en sport- en beweegstimulering door buurtsportcoaches tijdens de coronacrisis, factsheet 2021/16

Buurtsportcoaches zien dat verschillende groepen mensen door de coronacrisis minder zijn gaan sporten en bewegen. Het bleek in coronatijd lastig deze groepen te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van het…

Eindrapportage evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018

zes casussen in beeld, met de ervaringen van uitvoerende professionals, deelnemende kinderen en hun ouders

Betrokken professionals, deelnemers en hun ouders zijn erg positief over de Sportimpulsprojecten Jeugd in lage-inkomensbuurten (JILIB) en Kinderen Sportief op Gewicht (KSG). Wel is de KSG-doelgroep jonge kinderen met (risico…