Wikke van Stam

Wikke van Stam is als bewegingswetenschapper en sportpsycholoog geïnteresseerd in de motivatie van mensen om wel of juist niet te sporten/bewegen.

Als onderzoeker bij het Mulier Instituut monitort Wikke de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), een landelijk programma waarmee gemeenten buurtsport- en cultuurcoaches kunnen aanstellen om mensen in hun eigen omgeving in beweging te krijgen en voor iedereen een passend sport- of cultuuraanbod te creëren. Ook is zij expert in de lokale monitoring en evaluatie van buurtsportcoachbeleid en is zij als monitoring en evaluatie-expert betrokken bij JOGG – gezonde jeugd, gezonde toekomst.

In haar werk put Wikke uit jarenlange ervaring met de uitvoering van buurtsportcoaches en JOGG-regisseurs op gemeentelijk niveau. Binnen haar specialisme valt ook sportstimulering van specifieke doelgroepen (mensen die drempels ervaren om deel te nemen aan sport en bewegen, zoals mensen in armoede, mensen met een beperking of mensen van een bepaalde leeftijd). Wikke (her)kent specifieke belemmeringen en motivationele factoren (fysiek, mentaal, praktisch) bij individuen en doelgroepen en adviseert daarin.

Wikke kent de sport niet alleen vanuit haar werkzame leven, zij slaat wekelijks een balletje op het volleybalveld, is als vrijwilliger betrokken bij haar sportvereniging en kijkt graag naar sportwedstrijden uit verschillende takken van sport. Op welke manier dan ook, sport zorgt bij haar voor beleving en lol.

Publicaties

Meer publicaties