Totaaloverzicht van het verdrinkingsprobleem in Nederland ontbreekt

11 september 2017

In Nederland rapporteren verschillende registratiesystemen over verdrinkingsongevallen met en zonder dodelijke afloop. Hierdoor ontbreekt een totaaloverzicht van het verdrinkingsprobleem in Nederland. De meeste registratiesystemen om verdrinkingen te registreren zijn niet representatief en/of compleet. Oorzaken zijn vaak niet vastgelegd waardoor het onmogelijk is de risicofactoren van de verdrinkingen goed te benoemen.

Dit concludeert het Mulier Instituut dat onderzoek deed naar de manier waarop verdrinkingsongevallen in Nederland worden geregistreerd.

Het aantal verdrinkingen in Nederland is sinds 1950 sterk gedaald. 86 Nederlanders zijn in 2016 aan een verdrinkingsongeval overleden, aldus cijfers van het CBS. In vergelijking met andere landen in Europa en wereldwijd, is de kans in Nederland op een verdrinking met dodelijke afloop relatief laag. Verdrinkingen komen met name voor bij jonge kinderen (0-5 jaar) en ouderen (65+ jaar). Ook mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond hebben een verhoogde kans om te verdrinken. Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van een verdrinking is in 2015 naar 173 gestegen (2014: 144). Bijna de helft (46%) van het aantal ziekenhuisopnames betreft een kind (0-14 jaar).

Om een beter totaaloverzicht te krijgen van het verdrinkingprobleem in Nederland en om verdrinkingen te voorkomen, moet de registratie van ongevallen en de oorzaken van verdrinkingsgevallen worden verbeterd.

Klik hier om de rapportage te downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Dorine Collard.

Deze publicatie maakt onderdeel uit van het project NL Zwemveilig. NL Zwemveilig richt zich op het verzamelen van bestaande en nieuwe kennis over leren zwemmen om de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. NL Zwemveilig wordt namens de zwembranche gecoördineerd door Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.