Een ruime meerderheid van ouders en verenigingsbestuurders beoordeelt de sociale veiligheid en pedagogisch klimaat op de sportvereniging als goed