VSK Monitor 2015: aandacht voor veiligheid sportklimaat gegroeid

Het programma Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK) heeft een impuls betekend voor bonden, verenigingsbestuurders en arbiters om met dit thema aan de slag te gaan en heeft gemaakt dat in de sport meer aandacht is gekomen voor het sociale klimaat. Het aantal excessen in het amateurvoetbal is gedaald. Sporters lijken zich iets veiliger te zijn gaan voelen op en rond het veld. ‘VSK’ laten doordringen in de haarvaten van de sport vraagt echter om een lange adem. Om die reden wordt geadviseerd dat de sport in het thema blijft investeren.  Belangrijke vraag daarbij is om de scope van het programma te bepalen.

Dit blijkt uit de VSK Monitor 2015, die het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS heeft uitgevoerd en die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het VSK-programma ging in 2011 van start en loopt tot en met 2016. Voor de uitvoering van het programma is € 39 miljoen beschikbaar. Enkele concrete cijfers uit het onderzoek zijn:

  • 6.746 verenigingen zijn met minimaal één VSK-product bij het programma betrokken geweest; 3.561 verenigingen zijn met twee of meer producten bij het programma betrokken. Doelstelling is om eind 2016 7.500 verenigingen bij het programma te hebben betrokken.
  • Onder VSK-bonden staat ‘VSK’ gemiddeld op plaats 5 in een lijst van twaalf prioriteiten, drie plekken hoger dan in 2013. Voor niet VSK-bonden staat VSK in 2015 op plaats 10 (2013 plaats elf).
  • Tussen 2011/12 en 2014/15 is het aantal bij de KNVB geregistreerde wedstrijden met excessen gedaald van 306 naar 211.
  • 54% van de verenigingen is actief in het voorkomen van ongewenste praktijken, meer dan in 2013. Van de voetbalverenigingen was 82% actief in 2015 (2013 77%).
  • 87% van de verenigingen heeft één of meerdere regelingen ten aanzien van gewenst en/of ongewenst gedrag (2007: 74%). In het voetbal is dit aandeel 95 procent.
  • Bondsarbiters zijn zich in de afgelopen 12 maanden in de sport nauwelijks veiliger of onveiliger gaan voelen.
  • Onder de sportende bevolking voelt 76% zich in 2015 veilig op en rondom sportwedstrijden (2013 73%).

Klik hier om de volledige rapportage VSK Monitor 2015 te downloaden (pdf).

Klik hier voor de kamerbrief over voortgang sportprogramma’s.

Klik hier voor het persbericht van NOC*NSF over de VSK Monitor.