Nederland telt meer dan 2600 fte buurtsportcoaches en 665 Sportimpulsprojecten 

In Nederland waren aan het eind van vorig jaar 2.607 fte buurtsportcoaches actief om lokaal sport- en beweegaanbod te organiseren of te coördineren. Het einddoel van 2.900 fte buurtsportcoaches in 2016 is daarmee binnen bereik. Sinds het begin van de Sportimpulsregeling in 2012 zijn in totaal 665 Sportimpulsprojecten met een looptijd van twee jaar gestart. Dit jaar zijn 119 aanvragen voor de Sportimpuls gehonoreerd.

Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Sport en Bewegen in de Buurt 2015 (SBB Monitor) die het Mulier Instituut heeft uitgevoerd. De minister van VWS heeft de SBB Monitor vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de SBB Monitor worden alle onderzoeken, monitoren en registraties op het terrein van sport en bewegen in de buurt gebundeld en op hoofdlijnen samengevat, zodat een compleet overzicht ontstaat van de ontwikkelingen op dit terrein en de voortgang in het SBB-beleid. Met het programma SBB (2012-2016) wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend, veilig en toegankelijk sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, zodat meer mensen kunnen sporten en bewegen.

Uit de SBB Monitor blijkt verder dat voor 2015 371 (van de 393) deelnemende gemeenten hebben ingetekend voor 2897 fte buurtsportcoaches. Naast de rijksinvestering van 58 miljoen euro voor de inzet van buurtsportcoaches, bedraagt de cofinanciering in 2015 vanuit gemeenten en lokale partijen samen 87 miljoen euro. Het merendeel van de cofinanciering is hierbij afkomstig van gemeenten zelf. Er wordt vanuit de gemeenten gezocht naar cofinanciering door lokale bedrijven en organisaties.

De Sportimpulsprojecten hebben het doel om iedereen de mogelijkheid te geven om door te stromen naar structureel sport- en beweegaanbod. De Sportimpulsprojecten zorgen volgens projectleiders voor lokale verbindingen tussen organisaties, nieuw sport- en beweegaanbod, dragen bij aan de professionalisering van de organisatie en brengen mensen daadwerkelijk in beweging. Volgens projectleiders hebben de afgeronde reguliere Sportimpulsprojecten uit de ronde van 2012 gezamenlijk bijna 200.000 deelnemers in beweging gebracht, waarvan gemiddeld 14 procent is doorgestroomd naar structureel sport- en beweegaanbod.

Klik hier voor de volledige rapportage van de SBB Monitor (pdf).

Klik hier voor de Kamerbrief over voortgang sportprogramma’s.

Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Lindert.