Speciaal onderwijs biedt vaker schoolzwemmen aan dan regulier primair onderwijs

In het speciaal onderwijs biedt ruim de helft van de scholen (54%) schoolzwemmen aan. Dit is meer dan in het primair onderwijs waar bijna een derde van de scholen (31%) schoolzwemmen aanbiedt. Dit blijkt uit de 1-meting bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs van het Mulier Instituut.

Het aanbod aan schoolzwemmen verschilt voor de verschillende typen scholen. Ongeveer 40 procent van de scholen voor kinderen met een zintuigelijke beperking (cluster 1 en 2) en ernstige gedragsproblemen (cluster 4) biedt schoolzwemmen aan. Van de scholen voor kinderen met een lichamelijke beperking (cluster 3) biedt drie kwart van de scholen schoolzwemmen aan.

Andere uitkomsten:

  • 95 procent van de speciaal onderwijsscholen met schoolzwemmen biedt 30 weken of meer per jaar schoolzwemmen aan. Dit verschilt van het primair onderwijs waar dat ruim de helft van de scholen is.
  • Voor scholen in het speciaal onderwijs heeft schoolzwemmen veel impact op het rooster, omdat dubbel zoveel tijd ingeroosterd moet worden dan de effectieve lestijd vanwege vervoer en omkleden.
  • 28 procent van de scholen die speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs combineren biedt schoolzwemmen aan voor het voortgezet onderwijs. 16 procent van de scholen die alleen voortgezet speciaal onderwijs bieden, biedt schoolzwemmen aan.

Klik hier voor het factsheet Schoolzwemmen in het speciaal onderwijs.

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van project NL Zwemveilig, gecoördineerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Klik hier voor meer informatie over NL Zwemveilig.

Neem voor meer informatie contact op met Corry Floor.