Bewijs voor causale relatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties nog licht: meer onderzoek nodig

Sport en bewegen op school heeft duidelijk positieve effecten op motorische en beweegvaardigheden, fitheid, hersenstructuur en (executieve) functies van kinderen. Het wetenschappelijke bewijs voor de causale relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties is echter nog licht. Duidelijk is wel dat meer sport en bewegen op school de schoolprestaties van kinderen niet vermindert.

Dit is een van de conclusies van het Mulier Instituut, dat ondersteund door het ministerie van OCW, onderzoek heeft verricht naar de causale relatie tussen sport en bewegen op de basisschool en leerprestaties. Deze voorstudie is in een expertmeeting besproken. Met experts op dit onderzoeksgebied is gesproken over de lacunes in het onderzoek naar de relatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties en de wenselijke onderzoeksaccenten voor de toekomst.

Het rapport heeft als doel om meer inzicht in het wetenschappelijke bewijs te geven dat bestaat voor de relaties tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Vaak wordt een positieve relatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties verondersteld, maar dit verband blijkt veelvormig en complex. Daarom zijn in het onderzoek ‘Effecten van sport en bewegen op de basisschool’ ook determinanten van schoolprestaties, zoals onder andere aandacht, concentratie, executieve functies en sociaal gedrag, meegenomen. Daarnaast worden de belangrijkste lacunes in het onderzoek op dit gebied beschreven. Door voort te bouwen op nu lopend onderzoek en in te zetten op longitudinaal onderzoek met een interdisciplinaire samenwerking, kan meer inzicht worden verkregen in de causale relatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties.

Klik hier voor het rapport Effecten van sport en bewegen op de basisschool: een voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties (pdf).

Voor vragen over het rapport, neem contact op met Dorine Collard.