Paul de Knop overleden

Begin augustus is Paul de Knop overleden. Paul was rond de eeuwwisseling bijzonder hoogleraar Sport en Lichamelijke Opvoeding bij het departement Vrijetijdwetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Als zodanig was hij mede-oprichter van het Mulier Instituut in 2002 en tot december 2008 buitengewoon bestuurslid van het Mulier Instituut, met de portefeuille Internationalisering. Met zijn tomeloze inzet, grote netwerk en hoge productiviteit heeft deze Vlaming een belangrijke impuls gegeven aan de ontwikkeling van het onderzoek naar sport en lichamelijke opvoeding in Nederland. Wij gedenken hem in grote dankbaarheid voor wat hij ons heeft meegegeven.

Bestuur en directie Mulier Instituut