Zowel Sportimpuls als buurtsportcoaches impuls voor gemeentelijk sportbeleid

De meerderheid (83%) van de gemeenten ziet de buurtsportcoach als een integraal en belangrijk deel van het lokale sportbeleid. Ruim twee derde van de gemeenten (69%) heeft de beleidsdoelen voor de Brede impuls combinatiefuncties (Bic, inzet van buurtsportcoaches) in een gemeentelijke beleidsnota verankerd. Bij de meeste Sportimpulsprojecten (90%) is een buurtsportcoach betrokken. De laatste jaren is meer aandacht gekomen voor de borging van een Sportimpulsproject en voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Met name de Sportimpuls Jeugd in Lage InkomensBuurten (JILIB) wordt in achterstandswijken met meer kwetsbare bewoners vaak aangevraagd.

Dit blijkt uit de SBB Monitor 2017, die met subsidie van het ministerie van VWS door het Mulier Instituut is opgesteld. De vijfde SBB Monitor beschrijft de voortgang van programma, wat binnen het programma is gerealiseerd en ontwikkeld, en welke resultaten bekend zijn over de inzet van buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten.

Andere belangrijke uitkomsten uit de SBB Monitor 2017:

  • Gemeenten hebben per 1 september 2017 2.918 fte aan buurtsportcoaches aangesteld, waarmee de programmadoelstelling is behaald;
  • Twee vijfde van de gemeenten (40%) geeft aan doelstellingen voor de Bic SMART te formuleren. Dit vinden zij vaak lastig, omdat doelen (vooral op effectniveau) moeilijk meetbaar zijn te maken;
  • De ondersteuning voor Sportimpulsaanvragen heeft tot betere aanvragen geleid. Om de aanvraag, uitvoering en borging van projecten te verbeteren, zijn de eisen voor het indienen van aanvragen steeds verder aangescherpt;
  • De helft van de opgezette activiteiten van Sportimpulsprojecten uit 2012 en 2013 wordt nog uitgevoerd. Bij twee vijfde van de projecten wordt het nog deels uitgevoerd, bij 10 procent zijn de Sportimpulsprojecten gestopt.

Het SBB-programma boekt succes en de belangstelling voor buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten is onverminderd groot. De impact van de buurtsportcoaches kan nog groter worden wanneer het voor iedereen duidelijk is dat de Bic structureel is en de buurtsportcoach zich als professie kan ontwikkelen.

Klik hier om de SBB Monitor 2017 te downloaden (pdf).

Voor meer informatie:

Klik hier voor de brief die minister Bruins van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en lees de nieuwsberichten over het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches en het onderzoek naar de borging van de Sportimpulsprojecten uit de rondes van 2012 en 2013 en het nieuwsbericht over de Sportimpuls meting 2017.

Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Lindert.