Informatie over toegankelijkheid sportaccommodaties moet verbeteren