Veel sportverenigingen hebben een AED, maar die is vaak niet 24/7 bereikbaar