Basisscholen wensen meer inzet van vakleerkrachten

Bijna drie kwart van de basisscholen in Nederland heeft de wens om (meer) vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs in te zetten (71%). Op dit moment worden op een kwart van de basisscholen alleen vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs ingezet (27%) en op een derde van de scholen een combinatie van vak- en groepsleerkrachten (32%).

Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs in 2016/2017. In deze 1-meting is de stand van zaken voor het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs in Nederland in kaart gebracht. Door vergelijking met de 0-meting, uitgevoerd in 2012/2013, is de ontwikkeling van het bewegingsonderwijs te volgen. De vergelijkingen tussen 2012/2013 en 2016/2017 van lestijden en bevoegdheden zijn in een factsheet samengevat.

De gemiddelde ingeroosterde lestijd per week voor bewegingsonderwijs bij alle Nederlandse scholen voor primair onderwijs is 89 minuten voor de groepen 3 t/m 8 in het schooljaar 2016/2017. Dit is ten opzichte van 2012/2013 nagenoeg ongewijzigd. In de groepen 1-2 is het aandeel scholen dat minimaal 90 minuten per week voor bewegingsonderwijs inroostert ten opzichte van 2012/2013 gelijk gebleven (70%), maar is het gemiddelde van de totale lestijd per week afgenomen van 121 minuten per week in 2013 naar 113 minuten per week in 2016/2017.

Enkele andere uitkomsten zijn:

  • Op drie kwart van de basisscholen wordt aan de groepen 3 t/m 8 twee lessen bewegingsonderwijs per week gegeven, dit is ten opzichte van 2012/2013 hetzelfde. Op scholen in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt het gemiddeld aantal lessen per week hoger (2,1) dan in andere delen van Nederland (1,8).
  • Vier op de vijf scholen beoordelen het aantal lessen per week als voldoende of goed (82%), de helft van de scholen zou wel meer lessen per week willen inroosteren (49%).
  • Op scholen waar alleen een vakleerkracht het bewegingsonderwijs verzorgt, is het oordeel over diens bekwaamheid aanzienlijk vaker ‘goed’ (85%) dan op scholen waar alleen een groepsleerkracht het bewegingsonderwijs verzorgt (25%).

Klik hier voor het factsheet Bewegingsonderwijs in primair onderwijs 2017 (pdf).

Klik hier voor de volledige rapportage Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting (pdf).

Neem voor meer informatie contact op met Jo Lucassen.