Parkeerplaatsen en toegang sportaccommodaties aandachtspunt bij gebruikers app Sportdrempelvrij

De gebruikers van de app Sportdrempelvrij beoordelen de toegankelijkheid van sportaccommodaties gemiddeld met een ruime voldoende. Zij zijn het meest positief over het gebruik van de sportruimten. Bij de toegankelijkheid van een sportaccommodatie hebben zij vooral last van te weinig of verkeerd gebruikte gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder worden drempels ervaren bij de toegang of bij kleed- en doucheruimten en bij nooduitgangen. Dit blijkt uit het evaluatierapport van de app Sportdrempelvrij dat door het Mulier Instituut is opgesteld.

De app Sportdrempelvrij biedt mensen met een beperking een mogelijkheid om de toegankelijkheid van sportaccommodaties te beoordelen. Op de website www.sportdrempelvrij.nl zijn alle beoordelingen van gebruikers van de app zichtbaar.

De app wordt tot nu toe vooral gebruikt door mensen met een motorische beperking (69%) en in mindere mate door mensen met een visuele beperking (8%), een verstandelijke beperking (6%) of door mensen met een meervoudige beperking (17%). De toegankelijkheid van buitenruimten scoort over het algemeen goed, de toegankelijkheid van de binnenruimte wordt met een lager cijfer beoordeeld. Via de app zijn hoofdzakelijk sporthallen beoordeeld, gevolgd door fitnessruimten, zwembaden en sportvelden.

Het project Sportdrempelvrij heeft ertoe bijgedragen dat het thema toegankelijkheid van sportaccommodaties hoger op de agenda is komen te staan van gemeenten en sportorganisaties. De grootste uitdaging voor de app blijkt mensen met een beperking ook daadwerkelijk de app te laten gebruiken. Om dit gebruik te bevorderen zal vanaf 9 september 2017 de beoordelingsfunctie van Sportdrempelvrij integraal onderdeel uitmaken van Uniek Sporten. Uniek Sporten is een website en app waar mensen met een beperking kunnen zoeken naar aangepast sportaanbod en ondersteuning.

Op 9 september lanceert Fonds Gehandicaptensport de vernieuwde website en app Uniek Sporten. Op Uniek Sporten staat het samenbrengen van vraag en aanbod en het verlagen van drempels binnen de gehandicaptensport centraal. Uniek Sporten is toegankelijk voor iedereen met een handicap. Door een koppeling met het Databestand Sportaccommodaties kan het Mulier Instituut in de toekomst over kengetallen met betrekking tot de toegankelijkheid van sportaccommodaties rapporteren. Mulier Instituut en Fonds Gehandicaptensport gaan hiervoor een samenwerking aan.

Klik hier om het evaluatierapport over de App Sportdrempelvrij te downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Lindert.

Het Mulier Instituut heeft de app Sportdrempelvrij ontwikkeld in samenwerking met Foqus Consultancy en I-pulse Internet Solutions. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds, het ministerie van VWS, Foqus Consultancy en het Mulier Instituut. Ieder(In), Gehandicaptensport Nederland, Kenniscentrum Sport, Mee Nederland, Dirk Kuyt Foundation, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, de gemeente Zeist en gemeente Utrecht ondersteunden het project op communicatiegebied.