Drie kwart van ondervraagde zwembaden en zwemscholen wil graag met nieuwe organisaties samenwerken

28 januari 2021

Vrijwel alle ondervraagde zwemaanbieders hebben in 2019 met andere organisaties samengewerkt (98%) en drie kwart van de zwemaanbieders zou graag met nieuwe organisaties willen samenwerken. De vaakst genoemde partijen voor gewenste samenwerking zijn de na- en buitenschoolse opvang, (sport)fysiotherapeut/huisarts, JOGG (regisseur), buurt-/wijk-/welzijnsorganisaties en jeugdorganisaties. 

Dit blijkt uit onderzoek onder in totaal 204 zwembaden en zwemscholen, over de mate waarin zij bezig zijn met en kansen zien op de thema’s inclusief sporten en bewegen, samenwerking met andere organisaties en vaardig in bewegenDe resultaten worden gepresenteerd in het factsheet ‘Zwemaanbieders en het sportakkoord’, dat het Mulier Instituut maakte in opdracht van de Nationale Raad ZwemveiligheidDe bevraging werd eind 2019 uitgevoerd en maakte deel uit van een breder onderzoek onder ondernemende sportaanbieders over thema’s van het sportakkoord.  

Andere resultaten zijn: 

  • Acht op de tien zwemaanbieders geven aan voor minstens één specifieke doelgroep sport- en beweegactiviteiten of speciale openingstijden te hebben. Dit is het vaakst voor kinderen van 4 tot 12 jaar (68%), baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar (64%) en ouderen (62%). 
  • Zeven op de tien zwemaanbieders hebben de wens om specifieke doelgroepen (beter) te bereikenDe meeste genoemde doelgroepen zijn jeugd van 12 tot 18 jaar (29%), kinderen van 4 tot 12 jaar (26%), ouderen (26%) en mensen met beperkingen of chronische aandoeningen (25%). De groep jeugd van 12 tot 18 jaar wordt relatief nog minder bereikt door zwemaanbieders. 
  • Voor een groot deel van de zwemaanbieders (85%) is zwemles voor kinderen het belangrijkste product/aanbodNa het lestraject is van belang dat kinderen voor het behoud van de zwemvaardigheid regelmatig blijven zwemmen. Circa drie op de tien zwemaanbieders stellen dat het vasthouden na het zwemlestraject’ nog onvoldoende lukt. 
  • Ruim zeven op de tien zwembaden geven aan afspraken met één of meerdere scholen te hebben dat een school een bepaalde periode met schoolklassen komt zwemmenDaarvan zegt 60 procent te merken dat die afspraken ertoe leiden dat leerlingen ook buiten lessen om komen zwemmen. Dat het nog niet altijd lukt om kinderen na het zwemlestraject en buiten schoolactiviteiten om vast te houden, sluit aan bij de wens die veel zwemaanbieders hebben om deze leeftijdsgroepen (4-12 en 12-18 jaar) beter te bereiken. 

Klik hier voor het factsheet ‘Zwemaanbieders en het sportakkoord.’ 

Neem voor meer informatie contact op met Marieke Reitsma. 

Kunnen we je twee korte vragen stellen?