Marieke Reitsma

Marieke is bestuurskundige en denkt graag na over de rol en de mogelijkheden van sportverenigingen.

Ze houdt zich vooral bezig met sportbeleid, sportverenigingen en vrijwilligers. Zo werkt ze bijvoorbeeld aan de evaluatie van de subsidieregeling Open Clubs en Vitale Sportparken in Gelderland en werkt ze mee aan Kids First, een onderzoekprogramma over het pedagogisch klimaat in de jeugdsport. Daarnaast heeft ze ter afronding van haar master Sportbeleid & Sportmanagement onderzoek gedaan naar procesbegeleiding als instrument voor een veilig sportklimaat bij voetbalclubs. Verder is ze betrokken bij de lokale en landelijke verenigingsmonitoren van het Mulier Instituut.

De interesse in sportverenigingen is voortgekomen uit haar eigen ervaringen als verenigingssporter. Als bestuurslid, trainer en vrijwilliger ervoer ze wat er allemaal nodig is om een sportvereniging te laten draaien.

Publicaties

Meer publicaties