Gezamenlijk inkopen biedt kansen voor Haagse sportverenigingen