Meer dan helft verenigingen houdt contributie betaalbaar met financiële acties

Drie van de vijf verenigingen (59%) gebruikt de opbrengsten van extra financiële acties, zoals het organiseren van toernooien of loterijen om de contributie betaalbaar te houden.

Dit blijkt uit onderzoek dat het Mulier Instituut in opdracht van de Grote Clubactie heeft uitgevoerd naar de meerwaarde van financiële acties voor verenigingen/organisaties. Alle clubs bekend bij de Grote Clubactie zijn voor deelname aan dit onderzoek uitgenodigd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat:

  • 91 procent van de verenigingen/organisaties uit de onderzoeksgroep organiseert wel eens activiteiten die naast de vaste inkomsten extra geld opleveren;
  • Bijna drie kwart (72%) van de organisaties de extra inkomsten uit financiële acties voor algemene verenigingskosten gebruikt;
  • De financiële acties voor gemiddeld 8 procent bijdragen aan de totale inkomsten van de organisaties;
  • Verenigingen/organisaties gemiddeld 55 procent van de inkomsten uit contributies verkrijgen.

Klik hier voor de rapportage ‘meerwaarde financiële acties verenigingen’(pdf).

Klik hier voor het persbericht van de Grote Clubactie.

Neem voor meer informatie contact op met Janine van Kalmthout.