Individualisering in sportdeelname zet sterk door

6 november 2017

Steeds meer mensen sporten liever individueel. Zowel fitness, als hardlopen, fietsen en wandelen hebben in de afgelopen vijftien jaar veel nieuwe deelnemers gekregen. Tegelijkertijd daalde de populariteit van zwemmen, zaalsporten en veldsporten.

Dit blijkt uit een factsheet van het Mulier Instituut dat de ontwikkelingen van de sportdeelname naar sporttakken in kaart bracht. Van de 12- tot 80-jarige Nederlanders doet 23 procent wekelijks aan fitness/aerobics en doet 20 procent aan inspannings-/duursporten zoals hardlopen, wielrennen en wandelen.

Zwemmen en zaalsporten nemen sterk in populariteit af (tot resp. 4% en 7% van de bevolking). Door de mindere belangstelling voor tennis is voor veldsporten een afname te zien tot 13 procent van de bevolking. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar inspannende sporten die op eigen momenten worden beoefend. Deze veranderingen aan de vraagzijde van de sportmarkt nopen tot aanpassingen aan de aanbodszijde en in de investeringen van de gemeenten in sportaccommodaties en mogelijkheden voor sportief gebruik van de openbare ruimte.

Eerder concludeerde het Mulier Instituut dat een steeds groter verschil in (wekelijkse) sportdeelname naar opleidingsniveau ontstaat. Waar een derde van de lager opgeleiden aan sport deelneemt, is dat voor hoger opgeleiden twee derde. De verschillen zijn het grootst bij de inspanning-/duursporten, die vooral door hoger opgeleiden worden beoefend. Maar ook aan de andere sporttakken nemen hoger opgeleiden het meest deel (fitness/aerobics, veldsporten, zaalsporten en zwemmen).

Klik hier voor het factsheet 2017/14. Ontwikkeling sportdeelname naar sporttakken.

Neem voor meer informatie contact op met Remko van den Dool.