Minder spelplezier en tijdgebrek belangrijkste redenen om te stoppen met tafeltennis

Afname van het spelplezier, een gebrek aan tijd en de voorkeur voor een andere sport waren de belangrijkste redenen voor oud-leden om hun lidmaatschap van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) op te zeggen. Het aantal leden van de tafeltennisbond is in de afgelopen dertig jaar geleidelijk afgenomen tot bijna 28.000. Deze trend is ook bij andere racketsporten waar te nemen. Om deze afname om te buigen is zowel het behoud van de huidige leden als het aantrekken van nieuwe leden nodig.

Dit concludeert het Mulier Instituut dat in opdracht van NTTB onderzoek deed naar competitievoorkeuren onder leden en oud-leden en de houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van tafeltennis in kaart bracht. Voor de huidige NTTB-leden zijn belangrijke redenen om te tafeltennissen de leuke activiteit (61%), de gezelligheid (60%), de lichaamsbeweging (52%) en het spelen van competitie (42%). De meeste leden nemen deel aan de competitie (69%), vooral vanwege de gezelligheid of het teamgevoel (51%). Een gebrek aan tijd (28%) is de belangrijkste reden om niet aan de competitie deel te nemen.

Van de huidige competitiedeelnemers vindt een op de vijf verandering van de opzet (zeer) wenselijk. Algemene wensen voor de competitie zijn kortere reistijden (24%), minder lange competitieavonden (17%), een langer wedstrijdseizoen (17%) en meer effectieve speeltijd (16%). De meeste spelers denken ook bij wijzigingen competitie te blijven spelen (55%). Met name wat betreft de duur en het moment (weekend of doordeweekse avond) bestaan groepen met verschillende voorkeuren.

Zeven van de tien Nederlanders (69%) tussen 16 en 79 jaar speelden ooit tafeltennis. Een groot deel van de bevolking ziet tafeltennis echter vooral als spelletje (73%). De belangrijkste speelplaatsen hangen hier mee samen: op een camping, hotel of jeugdherberg (53%) of op school (26%). De Nederlandse bevolking ziet tafeltennis verder als individualistisch, laagdrempelig, gezellig, makkelijk om aan te leren, maar ook als ouderwets.

Klik hier voor de rapportage Tafeltennis in Nederland. Onderzoek onder leden, oud-leden en de Nederlandse bevolking (pdf).

Neem voor meer informatie contact op met Remko van den Dool.