40 procent van de Nederlanders van plan Wimbledon te volgen

40 procent van de Nederlanders is voornemens Wimbledon te volgen. Dat aandeel is onder mannen (45%) hoger dan onder vrouwen (35%) en onder 50-plussers twee maal zo hoog als onder tieners en vroegvolwassenen (53%-26%). Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut onder ruim 1.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder naar de mate waarin men van plan is om de ‘sportzomer’ van 2016 te gaan volgen.

De animo om Wimbledon te volgen is lager dan de animo om de Tour de France (51%), het EK voetbal (54%) of de Olympische Spelen (57%) te volgen. De belangstelling is het laagst voor het EK atletiek, begin juli in Amsterdam (38%). 70% van de Nederlanders geeft aan van plan te zijn deze sportzomer minstens 1 van de 5 genoemde sportevenementen te gaan volgen. Dat is een publiek van 9,3 miljoen volwassen Nederlanders. 26% geeft aan alle 5 de evenementen te gaan volgen (3,5 miljoen). Mannen, ouderen en sporters zijn onder de sportkijkers oververtegenwoordigd, al zijn er in deze tussen de diverse evenementen duidelijke verschillen.

Klik hier om de factsheet te downloaden (pdf).

De factsheet maakt deel uit van de ambitie van het Mulier Instituut om de ontwikkelingen in de sport te volgen, waaronder het kijkgedrag (belangstelling voor topsport). Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Paul Hover (p.hover@mulierinstituut.nl, 06-44768804.