Gebruik prestatiebevorderende middelen lijkt gangbaar onder veelfitnessers