Wat helpt bij een nieuwe sport- of beweegactiviteit? Gezelschap en begeleiding 

De helft van de sporters wil op korte termijn meer gaan sporten. Ook de helft van de mensen die recreatief bewegen (zoals fietsen en wandelen), wil meer recreatief bewegen. Wat belangrijk is om de stap naar meer sporten of bewegen echt te zetten, is dat mensen dat graag samen met anderen willen doen (40%). Een kwart heeft baat bij begeleiding of introductie. Dit concludeert het Mulier Instituut, dat onderzocht welke stappen mensen maken naar meer sporten of bewegen.

Vanuit het perspectief van sportstimulering is het zorgelijk dat, van de mensen die nu niet of nauwelijks sporten of bewegen, de intentie om te gaan sporten of bewegen bescheiden is. Als mensen zich op mogelijkheden oriënteren om (meer) te sporten en bewegen, dan doet de helft dat via internet (53%). 41 procent gaat bij bekenden te rade.

Het zijn vooral mensen die al sporten of recreatief bewegen die aangeven (meer) te willen sporten en bewegen. Daarbij is het wel de vraag in welke mate deze intenties worden gerealiseerd. Er is een groot verschil tussen intentie en gedrag. De groep die zegt door te zetten, ook als de sport- of beweegactiviteit wat anders loopt als gehoopt, is net zo groot is als de groep mensen die zegt snel af te haken als het minder goed gaat.

Klik hier voor het factsheet 2017/13 Stappen op weg naar sport en/of bewegen.

Neem voor meer informatie contact op met Remko van den Dool.