Onderzoek naar belemmeringen om te sporten schiet tekort

Mensen benoemen vooral persoonlijke omstandigheden die hen belemmeren in het sporten (geen tijd, geen motivatie, gezondheidsbeperkingen). Veelal blijft onduidelijk hoe die factoren samenhangen en of die factoren mensen ‘echt’ belemmeren, of vooral  als ‘excuus’ worden opgevoerd voor het niet-sporten. Hebben mensen echt geen tijd om te sporten, of heeft men vooral geen zin?

Deze conclusies trekt onderzoeker Remko van den Dool op basis van een uitgebreide inventarisatie van de uiteenlopende wijzen waarop de afgelopen veertig jaar in nationaal en lokaal onderzoek gevraagd is naar belemmeringen om te sporten. Aanleiding voor de inventarisatie was onvrede over de huidige kennis over de belemmeringen die mensen ervaren om te gaan sporten. Geconcludeerd wordt dat er geen standaarden of richtlijnen bestaan hoe in enquete-onderzoek te vragen naar belemmeringen. Dientengevolge wordt in iedere vragenlijst het wiel opnieuw uitgevonden, en vindt er weinig accumulatie van kennis plaats. Behalve dat er weinig zicht is op hoe factoren samenhangen, is er op basis van het bestaande onderzoek ook weinig zicht op welk deel van de belemmeringen een overheid kan beïnvloeden, en wat de overheid zou kunnen ondernemen om de drempels om te sporten te beslechten.

De auteur bepleit een meer omvattend onderzoek naar belemmeringen om te sporten, alsmede de totstandkoming van een compacte onderzoeksmodule ‘belemmeringen in sport’ die gemeenten kunnen overnemen in hun lokale onderzoeken en die uitkomsten uit lokale onderzoeken op zijn minst vergelijkbaar maken.

Klik hier om het rapport ‘Belemmeringen voor de potentiële sporter’ te downloaden (pdf).
Neem voor meer informatie contact op met Remko van den Dool