Sporters met een verstandelijke beperking zijn welkom bij reguliere sportverenigingen