Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking

auteur(s):
Lindert, C. van, Jonge, M. de, Balk, L.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
46 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking: 1-meting #PlayUnified

samenvatting:

Deze 1-meting is uitgevoerd door het Mulier Instituut voor het programma #PlayUnified van Special Olympics Nederland. #PlayUnified brengt sporters zonder en met verstandelijke beperking met elkaar in contact, met als doel hun houding en gedrag positief te veranderen.

Voor het onderzoek zijn online vragenlijsten uitgezet onder vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking, sportverenigingen en sportbonden.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • De bereidheid bij sportverenigingen om sporters met een verstandelijke beperking in hun vereniging te verwelkomen en voor hen aanbod te organiseren is groot. 53 procent van de reguliere sportverenigingen die nog geen leden met een verstandelijke beperking hebben, is bereid en ziet (misschien) mogelijkheden daartoe. Bij reguliere sportverenigingen die al leden met een verstandelijke beperking hebben, gaat het om bijna alle sportverenigingen (97%).
  • 33 procent van de mensen met een verstandelijke beperking (inclusief niet-sporters) neemt in 2020 wekelijks of vaker deel aan sport. Dit is vergelijkbaar met 2018 en lager dan het gemiddelde onder de Nederlandse bevolking (54 procent). Hoewel de sportdeelname bij de totale groep gelijk is gebleven, lijkt wel een lichte stijging zichtbaar in de leeftijdsgroep 12-25 jaar.
  • Net als in 2018 ervaart drie kwart van de mensen met een verstandelijke beperking belemmeringen bij het (gaan) sporten en bewegen. De top drie belemmeringen is: gebrek aan behoefte/zin (33%), te weinig (geschikte) begeleiding (22%) en te weinig mogelijkheden in de buurt (17%).
  • 18 procent van de reguliere sportverenigingen heeft tenminste één lid met een verstandelijke beperking. Het gemiddelde is vijf leden per vereniging.
  • De belangrijkste belemmeringen om (meer) leden met een verstandelijke beperking in de vereniging op te nemen zijn dat vanuit de doelgroep geen belangstelling/vraag is en te weinig (gekwalificeerde) trainers, begeleiders of vrijwilligers beschikbaar zijn.
  • Sport- en beweegactiviteiten kunnen leiden tot ontmoetingen tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Ruim de helft van de mensen met een verstandelijke beperking vindt contacten met mensen zonder beperking (heel) belangrijk.
  • Bij een derde van de sporters met een verstandelijke beperking komen ontmoetingen in de sport regelmatig voor. Reguliere sportverenigingen en sportbonden schatten de frequentie van de ontmoetingen hoger in (resp. 71% en 46%).
  • De bekendheid met #PlayUnified onder de sportbonden en sportverenigingen is gestegen.

De nulmeting voor het programma van #PlayUnified en Special Olympics Nederland vond plaats in 2018 en is hier in te zien.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
GEHA-TB-0006
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-711
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?