Caroline van Lindert

Caroline werkt sinds 2007 als senior onderzoeker bij het Mulier Instituut. Zij is als cultureel antropologe geïnteresseerd in de achterliggende wensen, motivaties en belemmeringen die mensen ervaren bij het sporten en bewegen en hoe met beleid, interventies of aanpakken hierop kan worden ingespeeld. Haar uitdaging is om partijen te ondersteunen in de ontwikkeling van onderbouwd beleid om de sportdeelname te stimuleren en de processen en uitkomsten ervan te monitoren.

Caroline is gespecialiseerd in onderzoek naar de sportdeelname van mensen met een beperking en (beleids)vraagstukken op het gebied van de gehandicaptensport. Daarnaast heeft zij een expertise in monitoring en evaluatie van beleid, specifiek ten aanzien van de inzet van buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten. Caroline heeft ruime ervaring met de projectleiding van zowel grote als kleinere onderzoeksprojecten. De landelijke monitors (On)beperkt Sportief 2008 en 2013, de monitor Sport en Bewegen in de Buurt (tussen 2012 en 2018) en het Evaluatieonderzoek Buurtsportcoaches (2016-2017) dat in consortium met 8 sportkunde-opleidingen is uitgevoerd, zijn daar voorbeelden van.

Voorbeelden van andere projecten waar Caroline aan werkt(e) zijn de factsheets over de sportdeelname van verschillende groepen mensen met een beperking, een toolbox waarmee behoeften van gehandicapten om te sporten kunnen worden onderzocht, en een stappenplan voor de monitoring en evaluatie van lokaal buurtsportcoachbeleid.

Bij haar onderzoeksprojecten en de adviezen die Caroline uitbrengt over de herijking van gevoerd beleid volgt zij principes uit de beleidsevaluatietheorie. In al haar onderzoeken verbindt Caroline onderzoeksdata uit kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Zij zoekt daarbij vooral naar mogelijkheden om de einddoelgroep(en) en betrokken partijen bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering zelf aan het woord te laten (responsieve methodiek) om zodoende aandacht te geven aan diverse interpretaties van de werkelijkheid en achterliggende werkzame elementen van sportstimulering en landelijk en lokaal sportbeleid op te sporen.

Caroline heeft een passie voor sport, is het liefst sportief actief in de buitenlucht, dichtbij huis of in de bergen.

Publicaties

Meer publicaties

Kunnen we je twee korte vragen stellen?