Caroline van Lindert

Caroline is een gepassioneerd onderzoekster, waarbij zij haar eigen intrinsieke motivatie om te sporten (sport geeft plezier) en interesse in mensen combineert. Zij richt zich als cultureel antropologe daarom op de achterliggende wensen, motivaties en belemmeringen die wij als burgers ervaren bij het sporten en bewegen en in de processen die bijdragen aan het succes van specifieke aanpakken of beleidsinterventies om onze sportdeelname te stimuleren.

Caroline heeft zich daarbij de laatste tien jaar gespecialiseerd in vraagstukken rondom de sportdeelname van mensen met een beperking oftewel de gehandicaptensport. Caroline was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de landelijke monitors (On)beperkt Sportief 2008 en 2013. Zij ontwikkelde factsheets over de sportdeelname van zes verschillende doelgroepen. Ze stond aan de basis van de App Sportdrempelvrij, waarmee mensen met een beperking zelf de toegankelijkheid van sportaccommodaties beoordelen. Momenteel werkt ze aan een toolbox waarmee behoeften van gehandicapten om te sporten onderzocht kunnen worden en helpt zij partijen in het veld bij het maken van een goede match tussen de vraag naar en het aanbod van gehandicaptensport.

Sinds 2012 is Caroline ook verantwoordelijk voor de monitoring van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt, wat een nauwe relatie heeft met sportstimulering. Zij volgt de voortgang ten aanzien van de inzet van buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten en op basis daarvan brengt zij adviezen uit over herijking van het gevoerde beleid, niet alleen op landelijk, maar ook op lokaal niveau, voor gemeenten. Caroline volgt daarbij principes uit de beleidsevaluatietheorie en hanteert daarbij een responsieve methodiek. Caroline zet zich in om de aanpakken die buurtsportcoaches inzetten om specifieke groepen burgers, bijvoorbeeld gehandicapten, te bereiken, voor het voetlicht te brengen. Al een aantal jaren bevraagt Caroline de buurtsportcoaches, betrokken partners en werkgevers over hun werk en sinds kort volgt zij deze groepen in twee onderzoekspanels waar zij de komende jaren hun stem kunnen laten horen.

In al haar onderzoeken verbindt Caroline onderzoeksdata uit kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Zij zoekt daarbij vooral naar mogelijkheden om de einddoelgroep(en) (de burgers) en betrokken partijen bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering zelf aan het woord te laten (responsieve methodiek) om zodoende aandacht te geven aan diverse interpretaties van de werkelijkheid en achterliggende werkzame elementen van sportstimulering en landelijk en lokaal sportbeleid op te sporen.

Caroline werkt sinds 2007 bij als senior onderzoekster bij het Mulier Instituut. Ze is het liefst actief in de buitenlucht in haar eigen omgeving en de bergen en haalt inspiratie uit de beeldende kunst.

 

 

Publicaties

Meer publicaties