Gehandicaptensport

Vraag-aanbodanalyse

Eén van de grootste uitdagingen in gehandicaptensport is het realiseren van een goede aansluiting tussen de vraag naar passend sport- en beweegaanbod door mensen met een beperking en het aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor deze doelgroep.

Het Mulier Instituut helpt gemeenten of regio’s die behoefte hebben aan informatie om deze aansluiting te kunnen verbeteren. Zo kunnen we ondersteunen bij het in beeld brengen van:

  • het aantal mensen met een beperking in een wijk, gemeente of regio;
  • de locaties waar mensen met een beperking gebruik van maken en benaderwijzen;
  • de algemene sportdeelname van mensen met een beperking;
  • ervaren wensen, behoeften, stimulansen en belemmeringen die mensen met een beperking ten aanzien van sport ervaren (zie ook de toolbox behoeftenonderzoek);
  • het huidige sportaanbod.

Naar gelang de wens van de opdrachtgever brengt het Mulier Instituut de gegevens samen in een rapportage met tekst, tabellen en geografische kaarten of presenteert de kerngegevens met behulp van een PowerPoint-presentatie tijdens een workshop of bijeenkomst met lokale en regionale betrokkenen, uiteraard voorzien van een advies. Het Mulier Instituut heeft deze methode ontwikkeld in samenwerking met de toenmalige stichting Onbeperkt Sportief.

Wilt u meer weten over hoe de analyse van vraag en aanbod bij gehandicaptensport u kan helpen om uw gehandicaptensportbeleid vorm te geven? Neem vrijblijvend contact op met Caroline van Lindert.

Toolbox behoefteonderzoek gehandicaptensport

Het Mulier Instituut heeft een toolbox ontwikkeld zodat professionals of ambtenaren die lokaal of regionaal vraag en aanbod afstemmen op het gebied van gehandicaptensport een behoeftenonderzoek kunnen uitvoeren. Met de toolbox krijgen zij handvatten om zelf onderzoek te doen naar de sport- en beweegbehoeften van mensen met een lichamelijke beperking. In de toolbox staat een stappenplan, inclusief geteste vragenlijst, waarmee het onderzoek kan worden uitgevoerd. Kennis van onderzoek is niet vereist.

In het stappenplan staan praktische tips over het uitzetten, analyseren en rapporteren van de vragenlijst. Daarnaast hebben we een korte vragenlijst opgezet, zodat lokale en regionale coördinatoren van elkaars ervaringen kunnen leren. Via deze vragenlijst kan kort de methode en samenvatting van het behoefteonderzoek worden gedeeld.

Met een behoeftenonderzoek kan een gemeente of regio inzicht krijgen in de drempels, motieven, wensen en voorkeuren bij het sporten en bewegen van mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening. Meer inzicht in deze behoeften helpt bij het ontwikkelen van passend sport- en beweegaanbod. Zo kan sport- en beweegdeelname bij deze groep worden gestimuleerd.

De toolbox is ontwikkeld met subsidie van VWS, in opdracht van het gehandicaptensportprogramma Grenzeloos actief. De toolbox is tot stand gekomen met input vanuit de praktijk(consulenten) en de doelgroep (mensen met een lichamelijke beperking).

Klik hier om de Toolbox behoefteonderzoek gehandicaptensport te downloaden.

 

Uitgelicht

Sportmatch in Eindhoven

Eén van de grootste uitdagingen in de gehandicaptensport is het realiseren van een goede match tussen vraag en aanbod. Het aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking of kinderen met een beperking is in regio Eindhoven beter op de potentiële vraag afgestemd dan voor mensen met een motorische, visuele of auditieve beperking. In de wijken waar relatief veel mensen met een verstandelijke beperking of kinderen met een beperking wonen, is vaak voldoende (aangepast) aanbod in de buurt beschikbaar. Voor volwassenen met een lichamelijke beperking is in de regio Eindhoven nog geen goede match tussen vraag en aanbod aanwezig.

Uitgelicht

Toolbox behoefteonderzoek gehandicaptensport

Het Mulier Instituut heeft een toolbox ontwikkeld zodat sportcoördinatoren (met of zonder kennis van onderzoek) een behoeftenonderzoek voor gehandicaptensport kunnen uitvoeren. Met de toolbox krijgen lokale of regionale (sport)organisaties handvatten om zelf onderzoek te doen naar de sport- en beweegbehoeften van mensen met een lichamelijke beperking. In de toolbox staat een stappenplan, inclusief geteste vragenlijst, waarmee het onderzoek kan worden uitgevoerd.