Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018

auteur(s):
Stam, W. van, Lindert, C. van, Brandsema, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
114 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018

samenvatting:

Deze zesde en laatste Monitor Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) 2018 beschrijft de voortgang van het programma SBB en welke resultaten bekend zijn over de inzet van buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten. De SBB Monitor is opgesteld door het Mulier Instituut met subsidie van het ministerie van VWS. In een slotbeschouwing wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen in de afgelopen zes jaar.

Het programma SBB is in 2012 gestart als overkoepelend beleidsprogramma voor het stimuleren van sport en bewegen voor de gehele bevolking. In de loop der jaren is de aandacht verschoven naar het bereiken van kwetsbare burgers, zoals jeugd in armoede, ouderen en mensen met een beperking of overgewicht.

De inzet van buurtsportcoaches heeft bij gemeenten geleid tot een impuls in hun lokale sport- en beweegbeleid. Buurtsportcoaches brengen verbinding tussen lokale organisaties en sectoren en zorgen voor ‘doekracht’. Daarmee komt op lokaal niveau nieuw sport- en beweegaanbod tot stand of wordt bestaand aanbod verbeterd.

De regeling Sportimpuls heeft veel lokale initiatieven opgeleverd. Bij het merendeel van de projecten zijn de opgezette sport- en beweegactiviteiten in zijn geheel of deels voortgezet. Een deel van de deelnemers is doorgestroomd naar structureel aanbod, lokale samenwerkingsverbanden tussen sport en andere sectoren zijn opgezet en geïntensiveerd, en kennis is opgedaan en uitgewisseld.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-579
Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl