Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport en bewegen voor mensen met een beperking in Voorne aan Zee

auteur(s):
Lindert, C. van, Gómez Berns, A., Rauws, R.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
45 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Sport en bewegen voor mensen met een beperking in Voorne aan Zee: een inventarisatie van de sport- en beweegmogelijkheden in de gemeente

samenvatting:

De gemeente Voorne aan Zee wil inzetten op sporten en bewegen voor iedereen. Hiervoor moet het aanbod toegankelijk en zichtbaar zijn voor groepen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. In het bijzonder voor mensen met een beperking.

Doel en onderzoeksmethode
Dit rapport biedt inzicht in: het aantal inwoners met een beperking in de gemeente Voorne aan Zee; de sport- en beweegmogelijkheden in Voorne aan Zee; en de wensen en behoeften voor sport- en beweegmogelijkheden vanuit het perspectief van de professional.

Hiervoor is een vragenlijst uitgezet onder sport- en beweegaanbieders in de gemeente. Daarnaast zijn twaalf professionals geïnterviewd die ervaring hebben met (de organisatie van) sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

Conclusies
De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

  • Zo’n 30.000 inwoners van de gemeente Voorne aan Zee hebben een beperking of (langdurige) aandoening.
  • Ongeveer de helft van de sport- en beweegaanbieders in de gemeente die de vragenlijst invulden, heeft leden met een beperking.
  • Leden met en zonder beperking ontmoeten elkaar op de locatie waar ze sporten of bewegen.
  • Sport- en beweegaanbieders in Voorne aan Zee staan open voor (nieuwe) leden/deelnemers met een beperking.
  • Sport- en beweegaanbieders hebben op dit moment onvoldoende expertise om sport en bewegen te organiseren voor mensen met een beperking.
  • Mensen met een beperking willen, volgens de professionals, het liefst sporten en bewegen binnen het reguliere aanbod en geen ‘speciale’ behandeling.
  • Sport- en beweegaanbieders hebben behoefte aan ondersteuning om hun aanbod toegankelijk en geschikt te maken voor mensen met een beperking.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1026
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl