Ruimtelijke kernindicatoren Sportaccommodaties en Beweegvriendelijke Omgeving beschikbaar

De kernindicatoren Sport en Bewegen, die in 2014 zijn benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de stand van zaken op dit terrein duurzaam in de tijd te kunnen volgen, zijn voor het eerst online beschikbaar op kernindicatorensportenbewegen.nl.

Voor de monitoring van de ruimtelijke kant van de sport zijn twee kernindicatoren ontwikkeld: Sportaccommodaties en Beweegvriendelijke Omgeving. De kernindicator Sportaccommodaties drukt het voorzieningenniveau per 10.000 inwoners uit, waarbij verschillen in diversiteit (geschikt voor meer of minder verschillende sportdisciplines) en capaciteit (hoeveel mensen kunnen er tegelijkertijd sporten) zijn verdisconteerd. De kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving maakt zichtbaar hoe de publieke ruimte in de woonomgeving scoort op de mogelijkheden voor sporten en bewegen. Beide kernindicatoren zijn niet alleen berekend op landelijk niveau, maar ook op regionaal (VSG-regio’s) en gemeentelijk niveau. Daarmee is vergelijking tussen (overeenkomstige) regio’s en gemeentelijk mogelijk geworden.

De kernindicatoren zijn ook uitvoerig beschreven in het brancherapport Sportaccommodaties in Nederland

Neem voor meer informatie contact op met Karin Wezenberg-Hoenderkamp.