Waardering voor beweeginterventie Natuursprong groot bij professionals en kinderen

Het merendeel van de professionals en kinderen is erg tevreden over het verloop en de activiteiten van beweeginterventie Natuursprong. Bijna alle professionals zouden het initiatief waar buitenspelen in de natuur wordt gestimuleerd aan collega’s aanbevelen. Kinderen die deelnemen aan Natuursprong beoordelen de interventie met een gemiddeld rapportcijfer van 8,6.

Dit concludeert het Mulier Instituut dat in opdracht van het Huis voor Beweging een procesevaluatie deed naar de beweeginterventie Natuursprong, dat als doel heeft dat kinderen van 4 tot 12 jaar structureel vaker buiten spelen (in de natuur). Het gaat met name om kinderen die de weg naar de natuur niet zelf weten te vinden.

Met hulp van vragenlijsten en interviews heeft het Mulier Instituut een evaluatie gedaan naar het bereik, de praktische toepasbaarheid, de succesfactoren, verbeterpunten en de tevredenheid van de interventie.

Andere belangrijke bevindingen zijn:

  • Negen op de tien kinderen geven aan dat ze tijdens de activiteiten van Natuursprong veel bewegen en rennen.
  • Een belangrijke succesfactor van de activiteiten bij Natuursprong is volgens de professionals die de interventie uitvoeren dat deze activiteiten niet enkel gericht zijn op competitie, maar ook op competenties als samenwerken en problemen oplossen.
  • Het toevoegen van niet-natuurlijke elementen, zoals toestellen aan de activiteiten, is volgens kinderen een manier om Natuursprong te verbeteren. Klimactiviteiten vinden de kinderen het allerleukst aan het programma.
  • Het creëren van meer bekendheid is volgens de professionals een belangrijk verbeterpunt om het succes van Natuursprong te vergroten.

Klik hier om de procesevaluatie van de interventie Natuursprong te downloaden.

Neem voor meer informatie over het rapport contact op met Dorine Collard.