Unieke bundeling van kennis over sport voor mensen met een beperking in 19 Europese landen in ‘The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe’

6 juli 2023