Plezier en sociale interactie belangrijk bij bewegen kind met overgewicht

Beweegactiviteiten waarbij plezier en sociale interactie centraal staan bevorderen de beweegdeelname van kinderen met overgewicht. Ook de steun van én het samen bewegen met familieleden is erg belangrijk.

Dit blijkt uit een literatuuronderzoek dat door het Mulier Instituut in opdracht van Judo Bond Nederland (JBN) is uitgevoerd. In dit onderzoek is gekeken naar factoren die van invloed zijn op het beweeggedrag van kinderen met overgewicht en effectieve elementen van beweeginterventies die deze factoren aanpakken. Op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek zijn aanbevelingen gedaan om de interventie Judo in de zorg van de JBN verder te ontwikkelen voor kinderen met overgewicht.

Andere belangrijke resultaten uit het onderzoek zijn:

  • Sommige factoren die het beweeggedrag van kinderen met overgewicht beïnvloeden gelden ook voor kinderen met een normaal gewicht, maar worden versterkt door het hebben van overgewicht, zoals de fysieke beperkingen die kinderen met overgewicht tijdens het bewegen ervaren.
  • Het bewegen met andere kinderen met overgewicht is een effectieve methode om de doelgroep aan het bewegen te krijgen en houden (voorbeeld inhoudelijk werkzaam element).
  • De uitvoer van een beweeginterventie wordt onder andere bevorderd als de interventie lokaal inpasbaar is, niet te hoge kosten heeft en relevante partijen bij de verschillende fasen van uitvoer (ontwikkeling, implementatie, evaluatie) worden betrokken (voorbeelden praktische werkzame elementen).
  • De meeste inhoudelijke en praktische werkzame elementen zijn reeds deels aanwezig binnen de interventie Judo in de zorg, maar kunnen nog meer toegespitst worden op kinderen met overgewicht. Eén van de aanbevelingen is om (meer) samen te werken met partijen die veel kennis van en ervaring met (het begeleiden van) kinderen met overgewicht hebben, zoals gedragsdeskundigen, psychologen en diëtisten.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal kinderen met overgewicht de afgelopen jaren is toegenomen. In 2016 had 12 procent van de 4- tot 11-jarigen overgewicht, waarvan 3 procent obesitas.

De interventie Judo in de zorg heeft als primair doel om kinderen en jeugd met een lichamelijke of verstandelijke beperking kennis te laten maken met judo en van daaruit door te laten stromen naar de lokale judoclub. De interventie wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor door JBN opgeleide judoleraren en bij de JBN aangesloten judoclubs. Enerzijds wordt de interventie aangeboden als lessenreeks in het speciaal onderwijs ter introductie van judo. Anderzijds wordt het (structureel) ingezet in speciaal onderwijs- en jeugdzorginstellingen, waarbij onderdelen uit de sport als middel, als onderdeel van een behandelplan worden ingezet.

Klik hier om het rapport te downloaden.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Linda Ooms.

Klik hier voor meer informatie over de interventie Judo in de zorg.