Steeds meer basisscholen met vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs