Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Lesuren en leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

auteur(s):
Slot-Heijs, J.J., Vrieswijk, S., Lucassen, J.M.H.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
2 p.
documenten:

Lesuren en leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs, factsheet 2021/26

samenvatting:

De 2-meting bewegingsonderwijs geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan.

Om veranderingen ten opzichte van de situatie in 2013 en2017 zichtbaar te maken is een representatieve steekproef van scholen voor primair onderwijs benaderd en op een vergelijkbare manier met 2013 en 2017 naar lestijden en bevoegdheid van de leerkracht gevraagd.Ruim achthonderd schoolleiders vulden de vragenlijst in 2021 in.

Dit factsheet bevat de belangrijkste resultaten. Klik hier voor het volledige rapport 'Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2021: 2-meting.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl