Meer dan 5 uur per week sporten belangrijk voor identiteit veelsporter